Trăm Họ Việt Nam

Xin lưu ý quý vị là ở đây, những nguời đuợc coi là Việt Nam nhưng thực ra thuộc nhiều sắc tộc khác nhaụ Có nhiều HỌ gốc Tầu, hoặc dứt khoát là nguời Việt gốc Tầu, co” nguời gốc Chàm, Miên, Lào và thuộc các bộ lạc sắc tộc.…