Tag Archive for Họ Hoàng

7908_205245416314405_1428829406_n

Họ Hoàng Việt Nam

Ở Việt Nam, số lượng người mang họ Hoàng rất đông, ngoài nguồn gốc có từ Trung Quốc thì một số con cháu họ Mạc sau khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập nên triều đại nhà Mạc 1527-1592, sau khi Nguyễn Kim đánh bại nhà Mạc thì con cháu nhà Mạc sợ bị trả thù nên đổi… Read more →